Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 • ZPO_2.2.2021_Informacja_o_wyborze_oferty_01.doc
  39 KB

Formularz ofertowy

 • ZPO_2.2.2021_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy_02.doc
  42 KB

Formularz cenowy

 • ZPO_2.2.2021_Zalacznik_nr_2_Formularz_cenowy_03.doc
  73 KB

Projekt umowy

 • ZPO_2.2.2021_Zalacznik_nr_3_Projekt_umowy_srodki_czystosci_04.doc
  55 KB

Zapytanie ofertowe

 • ZPO_2.2.2021_Zapytanie_ofertowe_01.doc
  85 KB