Bilans

Informacja dodatkowa do bilansu

  • informacja_dodatkowa_do_bilansu.pdf
    6 MB

Rachunek zysków i strat

  • rachunek_zysków_i_strat.pdf
    1 MB

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

  • zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki.pdf
    961 KB