Zestaw zmian w funduszu 2021

  • Zestaw._zmian_w_funduszu_2021.pdf
    137 KB

Rachunek zysków i strat 2021

  • Rach._zyskow_i_strat_2021.pdf
    160 KB

Informacja dodatkowa 2021

  • Informacja_dodatkowa_2021.pdf
    877 KB

Bilans 2021