Zestaw zmian w funduszu 2021

137 KBPobierzPodgląd pliku

Rachunek zysków i strat 2021

160 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa 2021

877 KBPobierzPodgląd pliku

Bilans 2021

225 KBPobierzPodgląd pliku